Mieszkanie

Cena brutto (zł)

Poziom 0

M0/1-1 sprzedane
M0/2-2 sprzedane
M0/3-3 sprzedane
M0/4-4 sprzedane
M0/5-5 sprzedane
M0/6-6 sprzedane
M0/7-7 sprzedane

Poziom 1

M1/1-10 sprzedane
M1/2-11 sprzedane
M1/3-12 sprzedane
M1/4-13 sprzedane
M1/5-14 sprzedane
M1/6-15 sprzedane
M1/7-16 sprzedane
M1/8-17 sprzedane
M1/9-18 sprzedane
M1/8-19 sprzedane
M1/10-19 sprzedane
M1/11-20 sprzedane
M1/12-21 sprzedane
M1/13-22 sprzedane

Poziom 2

M2/1-23 sprzedane
M2/2-24 sprzedane
M2/3-25 sprzedane
M2/4-26 sprzedane
M2/5-27 sprzedane
M2/6-28 sprzedane
M2/7-29 sprzedane
M2/8-30 sprzedane
M2/9-31 sprzedane
M2/10-32 sprzedane
M2/12-34 sprzedane
M2/13-35 sprzedane